Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Pedagogiset perusilmiöt (30.10.2023 - 05.05.2024)
AT00DW49-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan tutkintovastaavalle.
Opettajan vuorovaikutustaidot (28.08.2023 - 20.12.2023)
AT00DW50-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
AT00DW72-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Yleinen musiikinteoria (30.10.2023 - 20.12.2023)
MM00EB59-3001
Musiikinjohdon perusteet (08.01.2024 - 05.05.2024)
MM00EB60-3001
Nuotinluvun opetustaito (08.01.2024 - 03.03.2024)
MM00EB77-3001
Ensemble 1 (28.08.2023 - 05.05.2024)
MM00EB95-3001
Vapaa säestys (08.01.2024 - 05.05.2024)
MM00EC26-3001
Tyylit ja improvisaatio 1 (28.08.2023 - 05.05.2024)
MM00EE16-3001
YY00DU46-3025
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU47-3012
-
Työelämän viestintätaidot (28.08.2023 - 20.12.2023)
YY00DU50-3024
Pakollinen.
English for Working Life (08.01.2024 - 03.03.2024)
YY00DU52-3013
Pakollinen
Innovoidaan yhdessä (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU54-3033
Pakollinen