|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Projekti (01.09.2023 - 31.07.2024)
M200CE31-3004
Ei huomautuksia.
Pakkaussuunnittelu (12.08.2024 - 20.12.2024)
MV00CC93-3005
Ei lisätietoja
Piirustus ja maalaus (02.05.2024 - 31.05.2024)
MV00CY28-3001
Kuvan tulkinta (21.08.2023 - 31.07.2025)
MV00DP51-3002
Tiedon visualisointi (01.01.2025 - 31.07.2025)
MV00DP53-3002
YY00DU46-3050
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (28.08.2023 - 30.06.2024)
YY00DU47-3002
-
Svenska för arbetslivet (11.03.2024 - 31.05.2024)
YY00DU51-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.