Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Journalistinen jälkituotanto (10.02.2020 - 28.02.2020)
MV00CB33-3001
Ei lisätietoja.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CC55-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3001
Portfolio (21.01.2019 - 29.05.2020)
2V00CB19-3001
Liitynnät muihin opintojaksoihin: Verkkojulkaisun perustekniikat sekä Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot -opintojaksot. Opintojakso on pakollinen journalismin suuntautumisvaihtoehdossa. Arviointi hyväksytty/hylätty.
Journalistinen esituotanto (01.12.2019 - 31.01.2020)
2V00CB29-3001
Ei lisätietoja.
2V00CB31-3001
Ei lisätietoja.
Television studiotyöskentely (13.01.2020 - 14.02.2020)
2V00CB35-3001
Verkkomateriaali Optimassa, ryhmä- ja yksilöharjoitukset, pakollinen läsnäolo 80 % kontaktitunneista. Poissaolojen mahdollisesti ylittyessä asiasta keskustellaan opintojakson opettajan kanssa ja sovitaan korvaustehtävistä tapauskohtaisesti. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus sovitaan erikseen.
Verkkojournalismi (14.02.2020 - 17.04.2020)
2V00CB41-3001
Ei lisätietoja.
Median verkkoyhteisöt (09.03.2020 - 10.04.2020)
2V00CB43-3002
Ei lisätietoja.
Digitaalinen julkaiseminen (09.03.2020 - 10.04.2020)
2V00CB45-3001
Eli lisätietoja.
Monimediallinen projekti (20.04.2020 - 16.05.2020)
2V00CB47-3001
Ei lisätietoja.