Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Digitaalinen piirtäminen (01.01.2021 - 14.03.2021)
MV00CC97-3002
Ei lisätietoja
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta (01.09.2020 - 31.12.2020)
MV00CD07-3002
Valtaosa kurssista suoritetaan annetun materiaalin pohjalta itsenäisesti työskennellen.
Svenska för mediebranschen (24.08.2020 - 09.05.2021)
MV00CD15-3005
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Kirjallinen viestintä (01.09.2020 - 31.12.2020)
MY00CD05-3002
Studiovalokuvaus (06.02.2020 - 16.10.2020)
2V00CC83-3002
Ei huomautuksia.
Web-design (01.09.2020 - 31.12.2020)
2V00CC99-3003
Ei huomioitavaa.
Kuvajournalismi (01.09.2020 - 31.12.2020)
2V00CD09-3002
Ei huomautuksia.
Digital Publishing (01.09.2020 - 31.12.2020)
2V00CD11-3002
Ei huomautettavaa.
Käsikirjoittaminen (01.01.2021 - 14.03.2021)
2V00CD13-3002
Ei huomautuksia.
Kuvankäsittely 2 (15.03.2021 - 09.05.2021)
2V00CD17-3002
Ei huomautuksia.
Audiovisuaalinen tuotanto (10.02.2021 - 24.04.2021)
2V00CD19-3002
Ei huomautuksia.
Jälkituotanto (14.03.2021 - 09.05.2021)
2V00CD21-3002
Ei huomautuksia.
Kuvitus (01.09.2020 - 25.10.2020)
2V00CD23-3003
Ei huomauttamista.
Animaatio (01.01.2021 - 15.03.2021)
2V00CD25-3002
Ei huomautuksia.
3D-mallintaminen (22.03.2021 - 30.06.2021)
2V00CD27-3002
Ei lisätietoja.
3D-animaatio (22.03.2021 - 30.06.2021)
2V00CD29-3002
Ei lisätietoja.