Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Pakkaussuunnittelu (09.03.2020 - 30.04.2020)
MV00CC93-3002
Ei lisätietoja
Symbolit, ikonit ja logot (08.01.2020 - 31.01.2020)
2V00CC73-3004
Ei huomautuksia.
Visuaalinen kulttuuri (04.11.2019 - 21.02.2020)
2V00CC75-3002
Ei huomautuksia.
Käytettävyys (09.01.2020 - 07.02.2020)
2V00CC81-3003
Ei huomautettavaa.
Studiovalokuvaus (06.02.2020 - 31.03.2020)
2V00CC83-3002
Ei huomautuksia.
Vektorigrafiikka (20.01.2020 - 28.02.2020)
2V00CC87-3003
Ei huomautuksia.
Graafinen suunnittelu ja ohjeistot (19.02.2020 - 30.04.2020)
2V00CC89-3002
Ei huomautuksia.
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (01.08.2019 - 31.07.2020)
YY00CC59-3002
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.