Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Svenska för mediebranschen (15.03.2021 - 09.05.2021)
MV00CD15-3007
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Liikkuva kuva ja ääni (04.01.2021 - 31.05.2021)
MV00CV76-3001