|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
OS00DW12-3004
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Lääkehoidon perusteet (01.08.2024 - 15.11.2024)
OS00DW95-3007
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (01.01.2025 - 21.03.2025)
OS00DX05-3003
AHOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja.
Hoitotyön perusteet (01.08.2024 - 15.11.2024)
OS00DX16-3003
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 3 op x 27 t = 81 tuntia opiskelijan työtä
Kirurgisen potilaan hoitotyö (01.01.2025 - 21.03.2025)
OS00DX31-3003
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Hätätilapotilaan hoitotyö (01.01.2025 - 15.03.2025)
OS00DX57-3004
Opintojakson hyväksiluvut vastuuopettajan kautta.
Sairaanhoitotyön perustaidot (01.08.2024 - 15.11.2024)
OS00EO36-3001
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 4 op x 27 t = 108 tuntia opiskelijan työtä
Sairaanhoitotyön kliiniset taidot (01.01.2025 - 25.04.2025)
OS00EO37-3001
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot tai osaaminen voidaan osoittaa, tunnistaa ja tunnustaa muulla tavoin esim. todistuksella tai näyttökokeella,voidaan harjoitustunti hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
Sairaanhoitotyön kliininen harjoittelu (28.04.2025 - 29.08.2025)
OS00EO38-3001
Rikostaustaote: Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote pyydettäessä Sairaanhoitotyön kliinisestä harjoittelusta vastaavalle opettajalle ennen tämän opintojakson alkamista. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Tarkemmat ohjeet ovat Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/palvelut/rikostaustaote-lasten-kanssa-tyoskentevalle-oikeusrekisterikeskus/8ac8873e-708f-4d01-b7bb-65e44fccd631 Ahotointi: Sairaanhoitotyön kliininen harjoittelu 12op - toteutuksen osasta voi ahotoida 6 op, jos opiskelija on työskennellyt lähihoitajana sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä/ päivystyspkl:lla/tehohoitotyössä/leikkausosastolla vähintään 2 v. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija laatii työkokemuksensa pohjalta kirjallisen raportin (2-3 sivua), jossa hän tarkastelee/pohtii työssä hankkimaansa osaamista/kehittämistarpeita suhteessa opintojakson tavoitteisiin. LISÄOHJEET: Opiskelija palauttaa tehtävän opintojakson vastuuopettajalle sähköisenä versiona sen lukukauden loppuun mennessä, jolloin harjoittelu olisi toteutunut OPS:n mukaan.Tehtävässä noudatetaan soveltuvin osin Oamk:n opinnäytetyön ohjetta (esim. kieli, tekstiviitteet, kirjallisuusluettelo, ulkoasu). HUOM! Ahotointia ei anota HOTilla, vaan ahotoinnista sovitaan harjoittelun vastuuopettajan kanssa, joka antaa suoritusmerkinnät. Opintojakson vastuuopettajan puolto on välttämätön.
YY00DU46-3080
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.08.2024 - 15.11.2024)
YY00DU47-3049
-
Työelämän viestintätaidot (01.08.2024 - 15.11.2024)
YY00DU50-3078
Pakollinen.
English for Working Life (01.01.2025 - 28.02.2025)
YY00DU52-3065
Pakollinen