Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu (01.08.2019 - 12.06.2020)
TG00BV00-3011
Ei huomautuksia.
Ohjaustekniikan projekti (07.01.2020 - 03.05.2020)
TW00CH89-3001
Soveltava ohjelmointi (28.10.2019 - 08.03.2020)
TW00CH90-3001
Ei vaadittavia esitietoja.
TW00CH91-3001
Ei sovelleta
TW00CH93-3001
Ei huomautuksia.
TW00CH94-3001
CAD: 2 op Excel: 1 op Word ja viestintä: 2 op sähköasennukset/luonnontieteen perusmenetelmät: 3 op Alaan orientoituminen: 2 op Ajoitus: koko 1. opiskeluvuosi
Työelämän kielitaito (07.01.2020 - 03.05.2020)
TW00CH95-3001
Sisältää ruotsia 3 op ja englantia 2 op. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Johdanto LVISA työskentelyyn (26.08.2019 - 03.05.2020)
TW00CH96-3001