|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu (01.01.2024 - 31.07.2028)
TG00BV00-3018
Ei huomautuksia.
Virtaustekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TG00ED75-3001
Ei lisätietoja
Pumppaustekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TG00ED76-3001
Ei lisätietoja
Kemia (01.01.2024 - 06.05.2024)
TG00EI17-3002
Tekniikan matematiikka 2 (01.01.2024 - 05.05.2024)
TY00DE61-3031
Ei lisätietoja.
Tekniikan fysiikka 2 (01.01.2024 - 05.05.2024)
TY00DE63-3034
Pakollinen
YY00DU46-3038
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op