Valitut rajaukset: Rakentamistekniikka Poista rajaukset
5F00BB03-3002
Ei huomautuksia.
5F00BB33-3001
Ei lisätietoja.
5F00BB35-3002
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
5F00BB39-3005
Tentti ja itsenäisesti tehtävä harjoitustyö.
5F00BB39-3006
Tentti ja itsenäisesti tehtävä harjoitustyö.
5F00BB39-3007
Tentti ja itsenäisesti tehtävä harjoitustyö.
5F00BB60-3001
Arviointiperusteet ilmoitetaan kurssin alkaessa.
5F00BB63-3001
Teaching language: Normally this course is instructed in Finnish, but can be tailored to exchange students in English.