Valitut rajaukset: Luonnonvara-ala Poista rajaukset
Maaseutuharjoittelu I (01.08.2014 - 31.07.2019)
L30001A-3002
Ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusta laaditaan yhdessä harjoittelupaikan ja opiskelijan kanssa harjoittelusopimus, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet ja työtehtävät ja jonka ammattikorkeakoulun harjoittelun ohjaaja hyväksyy. Harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla.
Maaseutuharjoittelu II (01.08.2014 - 31.07.2019)
L30002A-3003
Ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusta laaditaan yhdessä harjoittelupaikan ja opiskelijan kanssa harjoittelusopimus, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet ja työtehtävät ja jonka ammattikorkeakoulun harjoittelun ohjaaja hyväksyy. Harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla.
Biotalouden innovaatioprosessi (14.09.2018 - 31.07.2019)
LB00CH08-3001
Työelämän englanti (07.01.2019 - 01.03.2019)
LM00BR79-3003
Maaseutuelinkeinojen ruotsi (11.03.2019 - 03.05.2019)
LM00BR80-3003
Maaseutuyrittäjyys (11.03.2019 - 03.05.2019)
LM00BR85-3003
Intensiivijakson osuus 0,5 op
Energia (07.01.2019 - 01.03.2019)
LM00BR86-3003
Metsä (11.03.2019 - 03.05.2019)
LM00BR87-3003
Ennen työjaksoa osoitettava perehtyminen maatilan työturvallisuuteen.
Maaseutuympäristön arviointi (07.01.2019 - 26.04.2019)
LM00BR89-3003
Peltoviljelyn suunnittelu (27.08.2018 - 31.05.2019)
LM00BR92-3001
Peltoviljelyn suunnittelu (07.01.2019 - 20.12.2019)
LM00BR92-3002
Nautakarjatalouden suunnittelu (27.08.2018 - 31.05.2019)
LM00BR93-3001
Nautakarjatalouden suunnittelu (07.01.2019 - 20.12.2019)
LM00BR93-3002
Metsätalouden suunnittelu (27.08.2018 - 31.03.2019)
LM00BR94-3001
Metsätalouden suunnittelu (07.01.2019 - 20.12.2019)
LM00BR94-3002
Energiatalouden suunnittelu (27.08.2018 - 31.05.2019)
LM00BR95-3001
Energiatalouden suunnittelu (07.01.2019 - 20.12.2019)
LM00BR95-3002
Biotalouden kehittäminen (02.09.2019 - 20.12.2019)
LM00BR98-3001