Valitut rajaukset: Kulttuuri Poista rajaukset
M2005VS-3002
Ei huomautuksia.
M200BC46-3002
Työelämäharjoittelusta sovitaan etukäteen oman vastuuopettajan kanssa.
M200BC62-3002
Harjoittelun sisältö suunnitellaan opintojaksolla YY00BB69 Projektiosaaminen.
M2014YS-3011
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. Kirjallisuus: Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Uusikylä & Atjonen. 2005. Didaktiikan perusteet. Saarinen, Mikael. 2002. Tunne älysi, älyä tunteesi. Vuorinen, Ilpo. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Skinnari, Simo. 2004. Pedagoginen rakkaus - Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä.
M2017YS-3008
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
M2021YS-3009
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
M2021YS-3011
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
M2021YS-3012
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
M2021YS-3014
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
M2021YS-3017
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
M2021YS-3018
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
M2069TS-3007
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
M2070TS-3002
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
M2071TS-3005
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista..
M2071TS-3006
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista..
M2073TS-3001
Erikseen sovittavat opinnot on hyväksytettävä koulutusohjelmavastaavalla.
M2073TS-3002
Erikseen sovittavat opinnot on hyväksytettävä koulutusohjelmavastaavalla.
M2123TS-3001
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä koulutusohjelmavastaavalla ennen niiden aloittamista.