Valitut rajaukset: Kulttuuri Poista rajaukset
Opettajan osaamisportfolio (06.01.2020 - 20.05.2022)
M2021YS-3020
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opettajan osaamisportfolio (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2021YS-3023
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opettajan osaamisportfolio (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2021YS-3024
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opettajan osaamisportfolio (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2021YS-3025
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Performance and Expressional Studies (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2056MS-3009
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 1 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2069TS-3007
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 2 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2070TS-3002
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Muusikon kehonhuolto (24.08.2020 - 31.12.2020)
M2071MS-3011
Opettaja arvioi.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 3 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2071TS-3005
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista..
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 4 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2073TS-3002
Erikseen sovittavat opinnot on hyväksytettävä koulutusohjelmavastaavalla.
Erikseen sovittavat tanssiopinnot 5 (01.08.2017 - 09.05.2021)
M2123TS-3001
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä koulutusohjelmavastaavalla ennen niiden aloittamista.
Taiteellinen työskentely projektissa (24.08.2020 - 21.05.2021)
M2134TS-3005
Opintojakson suorittaminen sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa hopsilla. Opintojakso voidaan integroida muiden opintojaksojen yhteyteen.
Kulttuuriprojekti (24.08.2020 - 21.05.2021)
M2135TS-3006
Opintojakson suorittaminen sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa hopsilla. Opintojakso voidaan integroida muiden opintojaksojen yhteyteen.
Pedagoginen projekti (24.08.2020 - 21.05.2021)
M2136TS-3006
Opintojakson suorittaminen sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa hopsilla. Opintojakso voidaan integroida muiden opintojaksojen yhteyteen.
Työharjoittelu 2 (24.08.2020 - 21.05.2021)
M2137TS-3005
Toteutus suunnitellaan yhdessä opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi (24.08.2020 - 21.05.2021)
M2147TS-3007
Opinnäytetyöprosessi ajoittuu sekä toiselle, kolmannelle että neljännelle opintovuodelle. Tämä opintojakso on prosessin loppuvaihe, jossa koko opinnäytetyöprosessia käsitellään tekemällä kirjallinen tutkielma.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2297MS-3007
Ei huomautuksia.
Unspecified Music Studies (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2460MS-3013
Opinnäytetyö_osatoteutus 8 op (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2467MS-3011
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2467MS-3012
Ei huomautuksia.
Ainedidaktiikka 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2516MS-3013
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Ainedidaktiikka 3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2517MS-3008
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Tiedon visualisointi (01.08.2020 - 31.07.2021)
M400CE37-3002
Ei huomautuksia.
Media-alan ammattikirjallisuus (03.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE07-3002
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Pienprojekti (01.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE21-3003
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.