Valitut rajaukset: (vanha) Kulttuuri [2020] Poista rajaukset
2K00BL55-3007
Opintojakson suorittaminen sisältää työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Vapaasti valittavat opinnot (01.08.2019 - 31.07.2023)
2T00CK55-3001
Opinnoista sovitaan tanssinopettajan opettajatuutorin kanssa. Opintopistemäärä 3-10 op.
Media-analyysi (01.08.2021 - 31.12.2021)
2V00CB65-3001
Ei lisätietoja.
Opinnäytetyö (03.08.2021 - 31.05.2022)
2V00CC57-3001
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 31.07.2022)
2V00CF07-3001
Tanssijan hyvinvointi 3 (30.08.2021 - 17.12.2021)
AT00CK03-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssiprojekti (23.08.2021 - 17.12.2021)
AT00CV83-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (tuotannon työskentelyaikataulu ja -paikat, oppimistehtävät ja esitysajat).
Basic Studies in Social Ballroom Dance (10.01.2022 - 20.05.2022)
AT00DA60-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Portfolio (01.08.2019 - 31.07.2022)
M100CE29-3002
Portfolio-opintojakson kesto on noin 2,5 vuotta.
Pedagoginen kehittäjä (03.01.2022 - 13.05.2022)
M2017YS-3015
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
Opettajan osaamisportfolio (23.08.2021 - 13.05.2022)
M2021YS-3026
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2450MS-3002
Opintojakso voidaan suorittaa 3-10op laajuisena.
Opinnäytetyö (03.01.2022 - 13.05.2022)
M2467MS-3013
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (23.08.2021 - 13.05.2022)
M2467MS-3014
Ei huomautuksia.
Media-alan ammattikirjallisuus (01.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE07-3003
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Pienprojekti (02.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE21-3005
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.
Tilaustyö (01.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE41-3003
Optimassa on opintojakson työtila, joka sisältää ohjeet, suoritusvaatimukset ja mallit sopimuksista. Laajuus voi olla työtunneista riippuen 3-10 op.
Työssä oppiminen (01.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE47-3003
Suorittamisesta sovitaan suuntautumisvaihtoehtovastaavan kanssa. Opintojakson laajuus voi olla 3 - 10 op.
Pääinstrumentti B 2 (09.08.2021 - 13.05.2022)
MA00BS56-3005
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 4 (23.08.2021 - 13.05.2022)
MA00BS62-3002
Ei huomautuksia.