Valitut rajaukset: Kulttuuri Poista rajaukset
MA00BS86-3001
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: sivuinstrumentti 5op, ainedidaktiikka 1 3op, opetusharjoittelu 1 1op Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
MA00BT00-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
MA00BT20-3003
Ei huomautuksia.
MA00BT20-3006
Ei huomautuksia.
MA00BT21-3002
Ei huomautuksia.
MA00BT21-3003
Ei huomautuksia.
MA00BT23-3003
Ei huomautuksia.
MA00BT23-3004
Ei huomautuksia.
MA00BT24-3001
Ei huomautuksia.
MA00BT27-3001
Kurssin toteutus tapahtuu pienryhmissä tavoitetason ja sisällön mukaan.
MA00CH12-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).