Valitut rajaukset: Taiteen tekijän ja kehittäjän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
MT00DE77-3001
Opintojakson suorittaminen sisältää työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).