Valitut rajaukset: Ammatillinen opettajakoulutus Poista rajaukset
Medialukutaito (19.03.2019 - 15.04.2019)
1D00CH81-3001
Ohjausmuodot ja -menetelmät (01.06.2017 - 31.12.2018)
1O00BT33-3001
Toimijan tuntemus (01.06.2017 - 31.12.2018)
1O00BT34-3001
Uraohjaus (01.06.2017 - 31.12.2018)
1O00BT35-3001
Ohjausharjoittelu (01.06.2017 - 31.12.2018)
1O00BT36-3002
Yhteisöllinen työote (01.06.2017 - 31.12.2018)
1O00BT37-3001
Verkostoharjoittelu (01.06.2017 - 31.12.2018)
1O00BT38-3001
Osaamisen itsearviointi (01.06.2017 - 31.12.2018)
1O00BT39-3001
Oman osaamisen kehittäminen (01.06.2017 - 31.12.2018)
1O00BT41-3001
1P00BA34-3006
Opintojakson vastuuopettaja on Pentti Hanhela.
1P00BA45-3008
Opintojakson vastuuopettaja on Esa Virkkula, yhteystiedot esa.virkkula@oamk.fi tai p. 050 360 4911 Usein kysytään, kuinka laaja vastauksen on oltava, että se on hyväksyttävissä. Tähän vastaus perinteiseen tapaan, ettei se määrä vaan laatu! Toisaalta kokemuksen ja erityisesti oppijoilta saadun palautteen - tehdyt akvaariotentit - perusteella 'tiukkakin laatu' näyttää vaativan vähintään yhden A4-sivun/tehtävä. Erityisen tärkeää on muistaa, että vastausten suora kopioiminen lähteestä ei osoita asian osaamista. Älä siis missään tapauksessa kopioi, vaan käsittele. Muista liittää vastausten loppuun maininta käytetyistä lähteistä!
Some-Noviisi (01.06.2018 - 31.05.2019)
1P00BA50-3005
Opiskelijat pääsevät testaamaan omaa osaamistaan suhteessa Ope. fi -taitotasoihin. Sopii kaikille, joilla on perustiedot ja -taidot tietokoneen ja -verkon käytöstä. Sisällöt perustuvat Ope. fi -tasojen kuvattuun viitekehykseen ja vastaa I -tason päivitysosuutta: henkilökohtaiset ja työyhteisön sosiaalisen median (some) valmiudet.
Some-Ekspertti (01.06.2018 - 31.05.2019)
1P00BA51-3004
Sisällöt perustuvat Ope. fi -tasojen kuvattuun viitekehykseen ja vastaa II -tason päivitysosuutta: Työyhteisöjen yhteistyössä tarvittavan ja kansallisen tason asiantuntijuuden kehittäminen.
Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi (01.06.2018 - 31.05.2019)
1P00BA72-3009
Opintojakson vastuuopettaja on Marja Koukkari, yhteystiedot marja.koukkari@oamk.fi tai p. 050 305 5463 Usein kysytään tenttivastauksen ohjeellista pituutta. Kattava tenttivastaus on yleensä laajuudeltaan noin 10 sivua, A4, asiakirjafontti 12. Opintojakso voidaan opiskella 1 - 6 op laajuisena osaamisen osoittamisen periaatteiden mukaisesti.
1P00BA73-3009
Opintojakson vastuuopettaja on Esa Virkkula, yhteystiedot esa.virkkula@oamk.fi tai puh. p. 050 360 4911. Usein kysytään, kuinka laaja vastauksen on oltava, että se on hyväksyttävissä. Tähän vastaus perinteiseen tapaan, ettei se määrä vaan laatu! Toisaalta kokemuksen ja erityisesti oppijoilta saadun palautteen - tehdyt akvaariotentit - perusteella 'tiukkakin laatu' vaatii vähintään yhden A4-sivun/tehtävä. Erityisen tärkeää on muistaa, että vastausten suora kopioiminen lähteestä ei osoita asian osaamista. Älä siis kopioi, vaan käsittele. Muista kirjoittaa jokaisen vastauksen loppuun maininta käytetyistä lähteistä!
1P00BA77-3008
Opintojakson voi suorittaa suomen tai englannin kielellä. Opintojakson vastuuopettaja on Esa Virkkula
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (01.06.2018 - 31.05.2019)
1P00BA79-3005
Itsenäinen työskentely ja/tai tiimityöskentely. Opintojakso on mahdollista suorittaa 3-6 op:n laajuisena. Opintojakson vastuuopettajana on oman opintoryhmän tuutoriopettajat.
Tiedonhankinnan perusteet (18.02.2019 - 18.02.2019)
1P00BA81-3009
Opintojakson laajuus on 1 op. Opintojakson vastuuopettaja on Tomi Pelkonen.
1P00BM82-3003
Opintojaksolla harjoitellaan ratkaisukeskeistä toimintatapaa haasteellisten tilanteiden käsittelyssä opettajan työssä. Opiskelijat tuottavat esimerkkitapaukset itse valitsemistaan teemoista. Opintojakson vastuuopettajia ovat Marja Koukkari, Maarit Junkkari, Kari Heiskari ja Kari Kiviniemi.
The ABC's of Teaching in English (13.03.2019 - 27.03.2019)
1P00BM85-3003
The responsible teacher is Juha Pousi.