Valitut rajaukset: Ammatillinen opettajakoulutus Poista rajaukset
1P00BA50-3004
Opiskelijat pääsevät testaamaan omaa osaamistaan suhteessa Ope. fi -taitotasoihin. Sopii kaikille, joilla on perustiedot ja -taidot tietokoneen ja -verkon käytöstä. Sisällöt perustuvat Ope. fi -tasojen kuvattuun viitekehykseen ja vastaa I -tason päivitysosuutta: henkilökohtaiset ja työyhteisön sosiaalisen median (some) valmiudet.
1P00BA51-3003
Sisällöt perustuvat Ope. fi -tasojen kuvattuun viitekehykseen ja vastaa II -tason päivitysosuutta: Työyhteisöjen yhteistyössä tarvittavan ja kansallisen tason asiantuntijuuden kehittäminen.
1P00BA71-3003
Opintojaksolle ilmoittaudutaan suoraan olemalla yhteydessä oman opintoryhmän tuutoriin sähköpostilla.
1P00BA72-3006
Opintojakson laajuus on 5 op. Opintojakso toteutetaan akvaariotenttinä. Lataa linkistä tenttikysymykset.
1P00BA72-3007
Opintojakson laajuus on 5 op. Opintojakso toteutetaan akvaariotenttinä. Lataa linkistä tenttikysymykset.
1P00BA73-3006
Opintojakso toteutetaan akvaariotenttinä.
1P00BA73-3007
Opintojakso toteutetaan akvaariotenttinä.
1P00BA77-3005
Itsenäinen työskentely - Ennakkotehtävä: Kirjallinen näyttösuunnitelma (1 x A4), jossa opiskelijan lyhyt kuvaus kansainvälisessä yhteisössä toimimisestaan. - Ennakkotehtävän hyväksymisen jälkeen tehtään osaamisen osoittamiseksi kirjallinen raportti Opintojakson voi suorittaa suomen tai englannin kielellä.
1P00BA77-3006
Itsenäinen työskentely - Ennakkotehtävä: Kirjallinen näyttösuunnitelma (1 x A4), jossa opiskelijan lyhyt kuvaus kansainvälisessä yhteisössä toimimisestaan. - Ennakkotehtävän hyväksymisen jälkeen tehtään osaamisen osoittamiseksi kirjallinen raportti Opintojakson voi suorittaa suomen tai englannin kielellä.
1P00BA79-3003
Itsenäinen työskentely ja/tai tiimityöskentely. Opintojakso on mahdollista suorittaa 3-6 op:n laajuisena.
1P00BM40-3004
Opintojakso sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin, eikä siihen ole erillistä ilmoittautumista.
1P00BM40-3005
Opintojakso sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin, eikä siihen ole erillistä ilmoittautumista.
1P00BM42-3002
Opintojaksosta 2 op toteutuu Oppiminen online -osaamismerkkien opiskelun kautta ja 2 op oman opintoryhmän Ammattipedagogisen osaamisen opinnoissa.
1P00BM44-3002
Opintojakso sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta. Opintojaksolle ei ole erillistä toteutusta.
1P00BM46-3003
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavaa kasvatustieteen perusopintojen kokonaisuutta suositellaan opiskelijoille, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta akateemisesta opiskelusta. Opiskelussa painotutaan ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen kasvatuksen toimintakenttäään. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.)
1P00BM46-3004
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavaa kasvatustieteen perusopintojen kokonaisuutta suositellaan opiskelijoille, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta akateemisesta opiskelusta. Opiskelussa painotutaan ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen kasvatuksen toimintakenttäään. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.)
1P00BM48-3010
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00BM48-3011
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00BM48-3012
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00BM48-3013
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00BM48-3014
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00BM48-3015
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00BM48-3021
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00BM48-3022
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.