Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Tutkinto-ohjelmat
Näytä kaikki (53)
Ilmoittautuminen
Yritysrahoituksen perusteet (11.03.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ53-3001
Ei huomautuksia.
Yritysrahoituksen perusteet (11.03.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ53-3002
Ei huomautuksia.
Yritysrahoituksen perusteet (11.03.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ53-3003
Ei huomautuksia.
Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit (27.08.2018 - 03.05.2019)
KL00BQ67-3001
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Terwa-akatemian projektiopinnot (01.08.2018 - 31.07.2019)
KL00BR68-3003
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Terwa-akatemian projektiopinnot (26.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BR68-3006
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Yrityksen perustamistoimet (27.08.2018 - 03.05.2019)
KL00BR75-3001
Visuaalinen viestintä (11.03.2019 - 03.05.2019)
KL00BS23-3002
Opintojakson toteutuksesta, aikatauluista, vierailuista ym. tiedotetaan opintojaksolla.
Markkinointiviestinnän työkalut (11.03.2019 - 03.05.2019)
KL00BS24-3001
Tarkentavat tiedot julkaistaan opintojaksolla
Markkinointiviestinnän työkalut (11.03.2019 - 03.05.2019)
KL00BS24-3002
Tarkentavat tiedot julkaistaan opintojaksolla
Palkanlaskenta (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BS67-3003
Ei huomautuksia.
International Business Corridor (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BT65-3004
Opintojakso voidaan sisällyttää opiskelijan hopsin mukaisesti myös ammattiopintoihin. Ota yhteyttä tutkintovastaavaan. Suunniteltu toteutuminen syys- ja kevätlukukaudella, mutta voi vaihdella lukuvuositasolla.
KL00CA85-3002
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
KL00CA85-3003
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
Maaseutuharjoittelu I (01.08.2014 - 31.07.2019)
L30001A-3002
Ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusta laaditaan yhdessä harjoittelupaikan ja opiskelijan kanssa harjoittelusopimus, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet ja työtehtävät ja jonka ammattikorkeakoulun harjoittelun ohjaaja hyväksyy. Harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla.
Maaseutuharjoittelu II (01.08.2014 - 31.07.2019)
L30002A-3003
Ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusta laaditaan yhdessä harjoittelupaikan ja opiskelijan kanssa harjoittelusopimus, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet ja työtehtävät ja jonka ammattikorkeakoulun harjoittelun ohjaaja hyväksyy. Harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla.
Biotalouden innovaatioprosessi (14.09.2018 - 31.07.2019)
LB00CH08-3001
Maaseutuelinkeinojen ruotsi (11.03.2019 - 03.05.2019)
LM00BR80-3003
Maaseutuyrittäjyys (11.03.2019 - 03.05.2019)
LM00BR85-3003
Intensiivijakson osuus 0,5 op
Metsä (11.03.2019 - 03.05.2019)
LM00BR87-3003
Ennen työjaksoa osoitettava perehtyminen maatilan työturvallisuuteen.
Maaseutuympäristön arviointi (07.01.2019 - 26.04.2019)
LM00BR89-3003