|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Printed Electronics (14.08.2023 - 14.06.2024)
IP00CH48-3006
Johtamisen haasteet (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1057LI-3018
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
Yleisharjoittelu (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1140YY-3046
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Projektijohtaminen (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1309LI-3015
Ammatillinen urasuunnittelu (06.01.2023 - 31.07.2025)
KL00BQ28-3067
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Johtamistaito (01.08.2023 - 31.07.2024)
KL00BW41-3005
Suoritus merkitään opiskelijan vapaasti valittaviin opintoihin.
Maatilaharjoittelu (06.05.2024 - 31.07.2024)
LM00DQ03-3002
Ulkotuotanto (14.08.2023 - 31.07.2024)
M4307VS-3003
Ei huomautuksia.
Lopputyö (07.08.2023 - 31.07.2024)
MV00CW43-3001
LVISA perusosaaminen (28.08.2023 - 31.07.2024)
TF00CT23-3003
Ei ole
Kunnossapidon perusteet (08.01.2024 - 31.07.2024)
TK00EE62-3001
Opintojakso antaa hyvän pohjan jatkaa eri teemoja sisältävälle syventävälle opintojaksolle ja käytännön harjoituksia sisältävälle soveltavalle opintojaksolle.
Kunnossapidon syventävä kurssi (08.01.2024 - 31.07.2024)
TK00EE63-3001
Kunnossapidon syventävä opintojakso on jatkoa perusteet opintojaksolle, ja sitä seuraa käytännön harjoituksia sisältävä soveltava opintojakso.
Kunnossapidon soveltava kurssi (08.01.2024 - 31.07.2024)
TK00EE64-3001
Kunnossapidon soveltava opintojakso on jatkoa perusteet opintojaksolle ja syventävälle opintojaksolle.
Työturvallisuus (01.01.2024 - 31.07.2024)
TK00EE65-3001
Tekniikan matematiikka 1 (01.08.2023 - 31.07.2024)
TY00DE60-3046
Pakollinen.
YH00ED32-3004
Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti perioperatiivisesta hoitotyöstä, tehohoitotyöstä, ensihoitotyöstä ja akuuttihoitotyöstä kiinnostuneille.
YOT muu koulutus (01.06.2024 - 31.05.2025)
YO00BM95-3007
Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi (28.08.2023 - 31.07.2024)
YY00BH24-3036
Ei luentoja. Opintojakson voi aloittaa nonstop. Opiskelijalla oltava oma liikeidea jota hän lähtee kehittämään eteenpäin. Lisätietoja yrityshautomosta ja ilmoittautumislomake, joka jokaisen opinnoille ilmoittautuvan tulee täyttää: https://oamk.fi/yrityshautomo/ Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty. Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.