|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
IT00DS68-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Tutkimusviestintä (01.08.2024 - 29.12.2024)
TF00CT22-3006
Ei lisätietoja.
Tutkimusviestintä (01.08.2024 - 29.12.2024)
TF00CT22-3007
Ei lisätietoja.
Tutkimusviestintä (01.08.2024 - 29.12.2024)
TF00CT22-3009
Ei lisätietoja.
Tutkimusviestintä (01.08.2024 - 29.12.2024)
TF00CT22-3010
Ei lisätietoja.
Aktivera din svenska (01.09.2024 - 27.10.2024)
YY00DQ05-3020
Aktivera din svenska (28.10.2024 - 29.12.2024)
YY00DQ05-3024
Aktivera din svenska (01.08.2024 - 29.12.2024)
YY00DQ05-3028
Työelämän viestintätaidot (03.09.2024 - 26.11.2024)
YY00DU50-3073
Pakollinen.
Työelämän viestintätaidot (30.08.2024 - 19.11.2024)
YY00DU50-3074
Pakollinen.
Työelämän viestintätaidot (26.08.2024 - 25.11.2024)
YY00DU50-3076
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (28.10.2024 - 20.12.2024)
YY00DU51-3023
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (26.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU52-3043
Pakollinen
Finnish Language 3: Speak! (28.08.2024 - 18.10.2024)
YY00DU57-3002
Finnish Language 3: Speak! (26.08.2024 - 08.12.2024)
YY00DU57-3005