|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
OS00DW12-3006
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Lääkehoidon perusteet (26.08.2024 - 10.11.2024)
OS00DW95-3009
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (01.01.2025 - 31.05.2025)
OS00DX05-3004
AHOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja.
Kirurgisen potilaan hoitotyö (01.01.2025 - 30.03.2025)
OS00DX31-3004
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Hätätilapotilaan hoitotyö (10.03.2025 - 08.06.2025)
OS00DX57-3006
Opintojakson hyväksiluvut vastuuopettajan kautta.
Hoitotyön perusosaaminen (19.08.2024 - 10.11.2024)
OS00EE42-3003
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. OS00EE42 Hoitotyön perusosaaminen opintojakson harjoitustunnit: Ergonomia 4 h harjoitus HOKE-kirjaus 4 h harjoitus Sähköinen kirjaaminen/ Lifecare 4 h harjoitus sisältyvät Ammatillinen toiminta ja terveyden edistäminen kätilön työssä OK00EI03, 7 op / OT00DY13 Terveydenhoitajatyön perusteet 3 op -opintojaksoihin Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 4op x 27 t = 108 tuntia opiskelijan työtä
Sairaanhoitotyön kliiniset taidot (01.01.2025 - 31.05.2025)
OS00EO37-3002
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot tai osaaminen voidaan osoittaa, tunnistaa ja tunnustaa muulla tavoin esim. todistuksella tai näyttökokeella,voidaan harjoitustunti hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
Terveydenhoitajatyön perusteet (19.08.2024 - 10.11.2024)
OT00DY13-3004
AHOT: Korkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot.
OT00DZ83-3004
AHOT: Muissa korkeakouluissa suoritetut vastaavat opinnot.
YY00DU46-3110
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (19.08.2024 - 17.11.2024)
YY00DU47-3072
-
Työelämän viestintätaidot (19.08.2024 - 10.11.2024)
YY00DU50-3092
Pakollinen.
English for Working Life (06.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DU52-3074
Pakollinen