|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
OS00DW12-3006
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Lääkehoidon perusteet (26.08.2024 - 10.11.2024)
OS00DW95-3009
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (01.01.2025 - 31.05.2025)
OS00DX05-3004
AHOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja.
Hoitotyön perusteet (19.08.2024 - 17.11.2024)
OS00DX16-3005
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 3 op x 27 t = 81 tuntia opiskelijan työtä
Kirurgisen potilaan hoitotyö (01.01.2025 - 30.03.2025)
OS00DX31-3004
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Hätätilapotilaan hoitotyö (10.03.2025 - 08.06.2025)
OS00DX57-3006
Opintojakson hyväksiluvut vastuuopettajan kautta.
Sairaanhoitotyön perustaidot (19.08.2024 - 17.11.2024)
OS00EO36-3003
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 4 op x 27 t = 108 tuntia opiskelijan työtä
Sairaanhoitotyön kliiniset taidot (01.01.2025 - 31.05.2025)
OS00EO37-3002
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot tai osaaminen voidaan osoittaa, tunnistaa ja tunnustaa muulla tavoin esim. todistuksella tai näyttökokeella,voidaan harjoitustunti hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
YY00DU46-3112
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (19.08.2024 - 10.11.2024)
YY00DU47-3073
-
Työelämän viestintätaidot (19.08.2024 - 10.11.2024)
YY00DU50-3092
Pakollinen.
English for Working Life (06.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DU52-3074
Pakollinen