|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
OS00BV99-3028
Rikostaustaote: Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote pyydettäessä Sairaanhoitotyön kliinisestä harjoittelusta vastaavalle opettajalle ennen tämän opintojakson alkamista. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Tarkemmat ohjeet ovat Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/palvelut/rikostaustaote-lasten-kanssa-tyoskentevalle-oikeusrekisterikeskus/8ac8873e-708f-4d01-b7bb-65e44fccd631 Ahotointi: Sairaanhoitotyön kliininen harjoittelu 12op - toteutuksen osasta voi ahotoida 6 op, jos opiskelija on työskennellyt lähihoitajana sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä/ päivystyspkl:lla/tehohoitotyössä/leikkausosastolla vähintään 2 v. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija laatii työkokemuksensa pohjalta kirjallisen raportin (2-3 sivua), jossa hän tarkastelee/pohtii työssä hankkimaansa osaamista/kehittämistarpeita suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. LISÄOHJEET: Opiskelija palauttaa tehtävän opintojakson vastuuopettajalle sähköisenä versiona sen lukukauden loppuun mennessä, jolloin harjoittelu olisi toteutunut OPS:n mukaan.Tehtävässä noudatetaan soveltuvin osin Oamk:n opinnäytetyön ohjetta (esim. kieli, tekstiviitteet, kirjallisuusluettelo, ulkoasu). HUOM! Ahotointia ei anota eHopsilla, vaan ahotoinnista sovitaan tutoropettajan kanssa ja tiedotetaan harjoittelun vastuuopettajaa, joka antaa suoritusmerkinnät. Opintojakson vastuuopettajan puolto on välttämätön.
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (10.03.2025 - 08.06.2025)
OS00DV98-3004
AHOT: Korkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot tai mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.
OS00DW12-3005
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (26.08.2024 - 16.11.2024)
OS00DX03-3002
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto ja hoitotyön työkokemusta, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea. Hyväksiluvusta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa viimeistään viikon kuluttua infosta. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Perheen hoitotyö (10.03.2025 - 08.06.2025)
OS00DX17-3004
Opiskelija ymmärtää kansallisen rokotusohjelman merkityksen lasten ja nuorten hoitotyössä.
Kirurgisen potilaan hoitotyö (05.08.2024 - 20.10.2024)
OS00DX28-3002
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Hyväksiluvusta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa viimeistään viikon kuluttua infosta. - Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Hätätilapotilaan hoitotyö (30.09.2024 - 22.12.2024)
OS00DX57-3005
Opintojakson hyväksiluvut vastuuopettajan kautta.
Monialainen lääketiede (10.03.2025 - 08.06.2025)
OS00DX88-3004
OT00DZ83-3002
AHOT: Muissa korkeakouluissa suoritetut vastaavat opinnot.
YY00DU46-3021
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (08.01.2024 - 31.07.2024)
YY00DU47-3009
-
English for Working Life (26.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU52-3073
Pakollinen