Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Hoitotyön perusteet (08.01.2024 - 14.04.2024)
OS00DW08-3002
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 7op x 27 t = 189 tuntia opiskelijan työtä
Lääkehoidon perusteet (08.01.2024 - 14.04.2024)
OS00DW95-3003
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
YY00DU46-3016
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (08.01.2024 - 31.07.2024)
YY00DU47-3009
-
Työelämän viestintätaidot (08.01.2024 - 14.04.2024)
YY00DU50-3011
Pakollinen.