|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla (11.03.2024 - 31.05.2024)
7T00DE84-3001
Ei lisätietoja.
Pilvipalvelut (08.01.2024 - 01.03.2024)
IN00CT04-3007
-
Pilvipalvelut (08.01.2024 - 10.03.2024)
IN00CT04-3009
-
Linux Administration (08.01.2024 - 03.03.2024)
IN00DU04-3004
-
OE00DU60-3004
Opintojaksolle osallistuminen vaatii pelisovelluksen lataamista omalle älylaitteelle. (tabletti tai älypuhelin, android tai iOs käyttöjärjestelmä).
OE00EE52-3002
Opintojaksolle osallistuminen vaatii pelisovelluksen lataamista omalle älylaitteelle. (tabletti tai älypuhelin, jossa Android tai iOs käyttöjärjestelmä).
Lapset puheeksi -menetelmät (01.01.2024 - 31.07.2024)
OR00CG22-3017
Seksuaalisuus eri ikäkausina (10.01.2024 - 10.03.2024)
OS00CG00-3014
SA00EH70-3001
Opintojakson sisältö on laadittu osana KulttuuriOsaaja-hanketta, jonka tavoitteena oli parantaa maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoidon opiskelijoiden integraatiota sosiaali- ja terveysalalla. KulttuuriOsaaja -hankkeeseen voi tutustua KulttuuriOsaaja-verkoston sivustolla: https://kulttuuriosaaja.wordpress.com/ KulttuuriOsaajaksi! sosiaali- ja terveysalalla, Monikulttuurinen opiskelijaohjausosaaminen-koulutus on laadittu täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveysalalla maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ohjaavien sairaanhoitajien kulttuurisen osaamisen ja opiskelijaohjausosaamisen kehittämiseksi. Koulutuksen voi suorittaa myös vapaavalintaisina opintoina tutkintoon johtavassa sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa tai avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Suositus on, että olet jo toiminut opiskelijaohjaajana. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavana sinun tulisi olla syventävien opintojen vaiheessa, jotta sinulla on jo kokemusta työharjoitteluista ja työskentelystä sote-alalla.
Tekninen Mekaniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TK00BP49-3013
Ei lisätietoja
Tekninen Mekaniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TK00BP49-3014
Ei lisätietoja
Koneensuunnittelun syventävät opinnot (01.01.2024 - 05.05.2024)
TK00BP68-3006
Ei lisätietoja
Plastic Product Engineering (01.01.2024 - 05.05.2024)
TK00DQ10-3001
Kunnossapidon perusteet (01.01.2024 - 31.07.2024)
TK00EE62-3001
Opintojakso antaa hyvän pohjan jatkaa eri teemoja sisältävälle syventävälle opintojaksolle ja käytännön harjoituksia sisältävälle soveltavalle opintojaksolle.
Kunnossapidon syventävä kurssi (01.01.2024 - 31.07.2024)
TK00EE63-3001
Kunnossapidon syventävä opintojakso on jatkoa perusteet opintojaksolle, ja sitä seuraa käytännön harjoituksia sisältävä soveltava opintojakso.
Basics of 3D Modelling (01.01.2024 - 09.06.2024)
TM00DU18-3001
Soveltava ohjelmointi (15.01.2024 - 09.06.2024)
TW00CH90-3005
Ei vaadittavia esitietoja.
Finnish Language 2: Move on! (08.01.2024 - 01.03.2024)
YY00DU56-3001
English for Agriculture (15.01.2024 - 30.04.2024)
YY00EM66-3001
Digitaidot (04.03.2024 - 31.05.2024)
YY00EO26-3001
Kuuluu osana Työelämän digitaidot 20 op kokonaisuutta