|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Asiantuntijana kehittyminen (14.08.2023 - 15.12.2024)
7J00BM03-3020
Ei lisätietoja.
OA00CS08-3003
Opintojakson suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Oamk. Toteutus: 9.9.2024-15.11.2024 Ilmoittautuminen opintojaksolle xxxxxx mennessä Aloitusinfo: 9.9.2024 klo 14 Kolme webinaaria: (webinaarien ajankohdat täsmentyvät keväällä 2024) Ensimmäinen webinaari – palliatiivisen hoidon kehittäminen monitieteisyyden näkökulmasta Toinen webinaari –verkostojen merkitys asiantuntijuuden edistäjinä Kolmas webinaari - oppimistehtävien käsittelyä ja reflektointia
Farmakologia (08.01.2024 - 27.10.2024)
OA00DB92-3003
Opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa yliopiston farmasian laitos
OA00EB49-3001
Opintojaksolle voivat osallistua Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun ja Satakunnan ylemmän ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijat näiden ammattikorkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Opintojakso kuuluu Oamkissa kliinisen asiantuntijan/ mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijoiden sekä näiden opintojen polkuopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Opintojakso ei ole avoinna muiden koulutusohjelmien opiskelijoille? eikä avoimen ylemmän amkin opiskelijoille (pois lukien edellä mainitut polkuopiskelijat).
OA00EB51-3001
Opintojaksolle voivat osallistua Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun ja Satakunnan ylemmän ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijat näiden ammattikorkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Opintojakso kuuluu Oamkissa kliinisen asiantuntijan/ mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijoiden sekä näiden opintojen polkuopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Opintojakso ei ole avoinna muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, eikä avoimen ylemmän amkin opiskelijoille (pois lukien edellä mainitut polkuopiskelijat).
Reflektiivinen asiantuntijuus (14.08.2023 - 15.12.2024)
OA00EB52-3001
Opintojaksolle voivat osallistua Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun ja Satakunnan ylemmän ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijat näiden ammattikorkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Opintojakso kuuluu Oamkissa kliinisen asiantuntijan/ mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijoiden sekä näiden opintojen polkuopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Opintojakso ei ole avoinna muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, eikä avoimen ylemmän amkin opiskelijoille (pois lukien edellä mainitut polkuopiskelijat).
Uudistava johtaminen (12.08.2024 - 08.12.2024)
OG00DB91-3004
Lähtötason osaamisvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan sekä palvelujärjestelmän tuntemus.
Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (14.08.2023 - 16.06.2024)
OJ00BW45-3013
Ei lisätietoja.
Esihenkilö talouden johtajana (14.10.2024 - 31.05.2025)
OJ00DY50-3001
Opinnäytetyö (14.08.2023 - 15.12.2024)
YY00BG33-3117
Ei huomautuksia.
Yrittäjyys (03.05.2024 - 30.09.2024)
YY00BL14-3013
Verkko-opintojakso, johon sisältyy aloitusinfo. Opiskelijoista muodostetaan monialaisia ryhmiä, jotka työskentelevät virtuaaliympäristöissä. Tuotokset laitetaan Moodleen.
Projektin johtaminen (12.01.2024 - 16.06.2024)
YY00BL15-3017
Verkko-opintojakso, johon sisältyy aloitusorientaatio. Opiskelijoista muodostetaan monialaisia ryhmiä, jotka työskentelevät virtuaaliympäristöissä. Tuotokset laitetaan Moodleen.
Tilastomenetelmien soveltaminen (15.03.2024 - 16.06.2024)
YY00CU96-3005
Suositellaan opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja.
YY00DK95-3002
Kaikille yamk-opiskelijoille tarkoitettu monialainen opintojakso.