Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Asiantuntijana kehittyminen (14.08.2023 - 15.12.2024)
7J00BM03-3020
Ei lisätietoja.
OA00CS04-3005
Opintojakson suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa JAMK. Opintojakso toteutuu 18.9-10.12.2023 Palliatiivisen hoidon opintojaksojen info on 6.9.2023 klo 16
OA00CS05-3002
Tämä opintojakso on kohdennettu ensisijaisesti sairaanhoitajataustaisille. 3 op verkkototeutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Savonia AMK. Verkkototeutus sisältää kokonaisvaltaisen terveydentilan arvioimisen, mutta ei kliinisen tutkimisen harjoittelua eikä osaamisen näyttöä (2 op). Tämä 2 op osuus kliinisen asiantuntijan ydinosaamisesta toteuttaa Oamk omana opetuksenaan.
OA00CS06-3003
Opintojakso on kohdennettu sairaanhoitajataustaisille, voidaan mahdollisesti räätälöidä toteutus myös muille terveysalan taustaisille opiskelijoille (etukäteen tiedustelu Turku AMK) Opintojakson suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Turku AMK
OA00CS08-3003
Opintojakson suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Oamk. Toteutus: 9.9.2024-15.11.2024 Ilmoittautuminen opintojaksolle xxxxxx mennessä Aloitusinfo: 9.9.2024 klo 14 Kolme webinaaria: (webinaarien ajankohdat täsmentyvät keväällä 2024) Ensimmäinen webinaari – palliatiivisen hoidon kehittäminen monitieteisyyden näkökulmasta Toinen webinaari –verkostojen merkitys asiantuntijuuden edistäjinä Kolmas webinaari - oppimistehtävien käsittelyä ja reflektointia
Farmakologia (08.01.2024 - 27.10.2024)
OA00DB92-3003
Opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa yliopiston farmasian laitos
OA00DZ91-3001
Opintojakso kuuluu sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen-opintokokonaisuuteen ja toteutetaan vain, jos vähintään 13 opiskelijaa ilmoittautuu opintojaksolle.
OA00DZ92-3001
Opintojakso kuuluu sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen-opintokokonaisuuteen ja toteutetaan vain, jos vähintään 10 opiskelijaa ilmoittautuu opintojaksolle.
OA00EB47-3001
Opintojaksolle voivat osallistua Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun ja Satakunnan ylemmän ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijat näiden ammattikorkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Opintojakso kuuluu Oamkissa kliinisen asiantuntijan/ mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijoiden sekä näiden opintojen polkuopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Opintojakso ei ole avoinna muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, eikä avoimen ylemmän amkin opiskelijoille (pois lukien edellä mainitut polkuopiskelijat).
Dialoginen yhteistyösuhde (14.08.2023 - 17.12.2023)
OA00EB48-3001
Opintojaksolle voivat osallistua Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun ja Satakunnan ylemmän ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijat näiden ammattikorkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Opintojakso kuuluu Oamkissa kliinisen asiantuntijan/ mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijoiden sekä näiden opintojen polkuopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Opintojakso ei ole avoinna muiden koulutusohjelmien opiskelijoille? eikä avoimen ylemmän amkin opiskelijoille (pois lukien edellä mainitut polkuopiskelijat).
OA00EB49-3001
Opintojaksolle voivat osallistua Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun ja Satakunnan ylemmän ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijat näiden ammattikorkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Opintojakso kuuluu Oamkissa kliinisen asiantuntijan/ mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijoiden sekä näiden opintojen polkuopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Opintojakso ei ole avoinna muiden koulutusohjelmien opiskelijoille? eikä avoimen ylemmän amkin opiskelijoille (pois lukien edellä mainitut polkuopiskelijat).
OA00EB51-3001
Opintojaksolle voivat osallistua Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun ja Satakunnan ylemmän ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijat näiden ammattikorkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Opintojakso kuuluu Oamkissa kliinisen asiantuntijan/ mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijoiden sekä näiden opintojen polkuopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Opintojakso ei ole avoinna muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, eikä avoimen ylemmän amkin opiskelijoille (pois lukien edellä mainitut polkuopiskelijat).
Reflektiivinen asiantuntijuus (14.08.2023 - 15.12.2024)
OA00EB52-3001
Opintojaksolle voivat osallistua Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun ja Satakunnan ylemmän ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijat näiden ammattikorkeakoulujen keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Opintojakso kuuluu Oamkissa kliinisen asiantuntijan/ mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijoiden sekä näiden opintojen polkuopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Opintojakso ei ole avoinna muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, eikä avoimen ylemmän amkin opiskelijoille (pois lukien edellä mainitut polkuopiskelijat).
Uudistava johtaminen (12.08.2024 - 08.12.2024)
OG00DB91-3004