Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Engineering Mathematics 1 (21.08.2023 - 31.12.2023)
TM00DU08-3001
Engineering Physics 1 (01.08.2023 - 31.12.2023)
TM00DU09-3001
Technical Drawings and CAD (01.08.2023 - 31.12.2023)
TM00DU11-3001
Manufacturing techniques 1 (01.01.2024 - 31.07.2024)
TM00DU16-3001
YY00DU46-3044
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digital and IT Skills (28.08.2023 - 20.12.2023)
YY00DU47-3018
-
Työelämän viestintätaidot (07.08.2023 - 09.06.2024)
YY00DU50-3041
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (01.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU51-3021
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Innovoidaan yhdessä (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU54-3001
Pakollinen
Finnish Language 1: Survive! (28.08.2023 - 22.10.2023)
YY00DU55-3009