|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Content Management Systems (26.08.2024 - 18.10.2024)
IT00ED42-3001
Dynamic Web Page (26.08.2024 - 18.10.2024)
IT00ED46-3001
Mobile Design and Development (08.01.2025 - 28.02.2025)
IT00ED47-3001
Mobile Programming (08.01.2025 - 28.02.2025)
IT00ED48-3001
Uraohjautuva oppiminen 2 (10.03.2025 - 30.05.2025)
IT00ED70-3002
Lisätietoja Moodlessa. Opinnon soveltumisesta urasuunnitelmaan keskustellaan tuutoropettajan kanssa.
User Experience Design (28.10.2024 - 20.12.2024)
IT00EJ23-3001
YY00CG25-3017
Kurssin voi suorittaa tietokoneella, jossa on internetyhteys. Suorittaminen onnistuu myös internetyhteyden omaavilla iPadeillä ja Android-padeillä, ja hätätilassa myös IOS ja Android -älypuhelimilla.
YY00DA07-3007
Opintojaksolla käytetään sosiaalisen median ympäristöjä eikä opintojaksolla ole lähiopetusta.
YY00DU46-3002
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (28.08.2023 - 30.06.2024)
YY00DU47-3002
-
Svenska för arbetslivet (28.10.2024 - 20.12.2024)
YY00DU51-3023
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.