Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Ensihoidon perusharjoittelu (29.11.2021 - 17.12.2021)
OE00BW79-3005
AHOT: Opiskelijalla on 1) vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja 2) kaksi kuukautta työkokemusta ensihoitotehtävissä OSAAMISEN NÄYTTÖ: Ensihoidon perusharjoittelun kirjallinen tehtävä. Tutkinto- ja muut todistukset tallennetaan Moodleen. Ahotointia ei anota eHopsilla.
Ensihoidon ja sairaanhoidon perusteet (23.08.2021 - 26.11.2021)
OE00CI28-3003
Opintojakso arvioidaan numeerisesti. AHOT, ENSIHOIDON OSAAMINEN: Opiskelija voi osoittaa osaamisensa tentillä, jos hänellä 1) on vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja 2) kaksi kuukautta työkokemusta ensihoitotehtävissä OSAAMISEN NÄYTTÖ: Koostuu tentistä ja toiminnallisesta näytöstä. Ahotoinnista sopiessaan opiskelija esittää tutkinto- ja muut todistukset (viimeistään syyskuun ensimmäisen viikon aikana) opintojakson vastuuopettajalle. Todistukset tallennetaan Moodleen. Ahotointia ei anota eHopsilla. Ahotointi arvioidaan hyväksytty/hylätty.
OE00CJ41-3004
Opintojaksokuvauksessa ilmoitetaan hyväksytyn tason (arvosana 1) kriteerit AHOT-anomusten laatimisen pohjaksi.
OS00BV96-3021
AHOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta. Rokotusosaamiseen liittyvää: Immunologinen järjestelmä ja sen toiminta
OS00CS70-3009
HOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja.
YY00CR72-3034
Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.