|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Uraohjaus (01.01.2024 - 31.05.2024)
1O00DH98-3001
2V00CD77-3002
Ei huomautuksia.
Taidepedagoginen projekti (08.01.2024 - 05.05.2024)
AT00CW10-3003
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Opinnäytetyön raportointi (08.01.2024 - 05.05.2024)
AT00CW28-3001
Tanssipedagogiset konseptit (08.01.2024 - 05.05.2024)
AT00CW30-3001
Tanssi ja yhteiskunta (08.01.2024 - 05.05.2024)
AT00CW31-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00CW32-3002
koko opintojakso tai osia opintojaksosta voidaan arvioida numeerisella asteikolla 0-5.
Lastentanssi ja pedagogiikka (08.01.2024 - 05.05.2024)
AT00DN42-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, hän voi ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa käynnistämällä HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Englanniksi
Kinesiologia (08.01.2024 - 05.05.2024)
AT00DN65-3001
Johdatus ohjelmointiin (08.01.2024 - 05.05.2024)
IN00CS84-3015
-
Ohjelmoinnin perusteet (08.01.2024 - 03.05.2024)
IT00ED34-3002
Ei lisätietoja.
Research Methods (08.01.2024 - 03.05.2024)
KA00DA45-3003
Rural Innovations (08.01.2024 - 10.03.2024)
LM00CR76-3002
Unspecified Music Studies (08.01.2024 - 03.05.2024)
M2460MS-3018
Instrumenttiopinnot 1b (08.01.2024 - 05.05.2024)
MM00EB70-3001
Instrumenttiopinnot 1b (08.01.2024 - 05.05.2024)
MM00EB70-3002