|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Lääkehoidon perusteet (01.01.2025 - 13.04.2025)
OS00DW95-3010
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Hoitotyön perusosaaminen (01.01.2025 - 20.04.2025)
OS00EE42-3004
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. OS00EE42 Hoitotyön perusosaaminen opintojakson harjoitustunnit: Ergonomia 4 h harjoitus HOKE-kirjaus 4 h harjoitus Sähköinen kirjaaminen/ Lifecare 4 h harjoitus sisältyvät Ammatillinen toiminta ja terveyden edistäminen kätilön työssä OK00EI03, 7 op / OT00DY13 Terveydenhoitajatyön perusteet 3 op -opintojaksoihin Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 4op x 27 t = 108 tuntia opiskelijan työtä
Terveydenhoitajatyön perusteet (01.01.2025 - 20.04.2025)
OT00DY13-3003
AHOT: Korkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot.
OT00DZ83-3003
AHOT: Muissa korkeakouluissa suoritetut vastaavat opinnot.
YY00DU46-3108
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.01.2025 - 12.05.2025)
YY00DU47-3070
-