|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Tilintarkastuksen perusteet (11.03.2024 - 05.05.2024)
3L00BC82-3016
Ei lisätietoja.
Arts and Culture Promoting Well-being (11.03.2024 - 31.05.2024)
7T00DN44-3012
Assessment criteria will be defined separately for each implementation. For more detailed content, see the implementation plan
Svenska för danslärare (11.03.2024 - 05.05.2024)
AT00CV98-3003
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (11.03.2024 - 03.05.2024)
IT00CT49-3003
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Johdatus pelialaan (11.03.2024 - 03.05.2024)
IT00EH78-3001
Ei esitietovaatimuksia
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1050LI-3017
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Finanssialalla toimiminen (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1099LI-3012
Ei huomautuksia.
English Business Communication (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1124LI-3025
Skill level B2 For more detailed content, see the implementation plan.
Financial English (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1128LI-3020
For more detailed information about the course, see the implementation plan.
English at Work (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1245LI-3045
Proficiency level B2.1 For further information, please see the implementation plan. This course is primarily intended for students who have completed 6 ECTS English language studies in Basic studies.
Vastuullinen liiketoiminta (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1314LI-3021
Ei huomautuksia.
K1321LI-3018
Ei huomautuksia.
Towards Data Mining (11.03.2024 - 03.05.2024)
KA00DA48-3004
Orientation to Accounting (11.03.2024 - 05.05.2024)
KB00DM99-3002
Yritysrahoituksen perusteet (11.03.2024 - 05.05.2024)
KL00BQ53-3015
Ei huomautuksia.
Yritysrahoituksen perusteet (11.03.2024 - 05.05.2024)
KL00BQ53-3016
Ei huomautuksia.
Palkanlaskenta (11.03.2024 - 10.05.2024)
KL00BS67-3016
Ei huomautuksia.
Coachingin perusteet (11.03.2024 - 05.05.2024)
KL00CP89-3007
Visuaalinen viestintä (11.03.2024 - 05.05.2024)
KL00CY17-3007
Myyntiosaaminen (11.03.2024 - 07.05.2024)
KL00DF13-3003