Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Syöpätaudit (01.08.2022 - 30.10.2022)
O4060HO-3013
AHOT (koko opintojakso): opiskelija on suorittanut laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavan opintojakson toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus aiemmasta suorituksesta sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee osaamistaan suhteessa tämän opintojakson tavoitteisiin. Tehtävän laajuus on 2-3 sivua ja se palautetaan opintojakson vastaavalle opettajalle sähköisesti. AHOT (osittain): opiskelija on suorittanut opintojakson sisältöjä toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai on suorittanut ammatillisen perustutkinnon jälkeen lisäkoulutusta opintojakson sisältöalueista. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus e.m. suorituksista sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee hankittua osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Tehtävä palautetaan opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti. Tehtävän laajuus ja opintopisteiden vastaavuus sovitaan k.o. opettajan kanssa. HUOM. Ahotointia ei anota eHopsilla. Opettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. Vastuuopettaja: Tiina Jaatinen
O6354RH-3010
Vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
Angiografiatutkimukset ja toimenpiteet (13.03.2023 - 31.07.2023)
OQ00CT15-3003
Ei lisätietoja.
OQ00CT68-3006
Ei lisätietoja
OQ00CT69-3003
Ei lisätietoja.
OQ00CT70-3003
Ei lisätietoja.
OQ00CT74-3004
Ei lisätietoja
Natiivitutkimusten harjoittelu III (01.08.2022 - 31.07.2023)
OQ00CT75-3002
Ei lisätietoja
Sädehoitotyö ja sädehoidon laitteet (01.08.2022 - 31.12.2022)
OQ00CT78-3003
Ei lisätietoja.
OQ00CT79-3003
Ei lisätietoja.
Potilaan tutkiminen ja hoitaminen (23.08.2021 - 24.12.2022)
OQ00CT81-3002
Ei lisätietoja.
OQ00CT85-3004
Opintojakson lääkelaskut suoritettava hyväksytysti ennen tähän opintojaksoon liittyvää harjoittelua.
Tutkiva kehittäminen (01.08.2022 - 31.07.2023)
SU00BQ14-3043
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Pirkko Sandelin Projektityön perusteet: lehtori Aino-Liisa Jussila, yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Eija Niemelä Määrälliset tutkimusmenetelmät: lehtori Kirsi Jokinen, lehtori Jari Jokinen
Asiantuntijaviestintä (13.03.2023 - 07.05.2023)
YY00BB66-3194
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa. Vastuuopettaja: Tuula Koski (Oulu) ja Merja Suomalainen (Oulainen)
Professional English Communication (01.08.2022 - 30.10.2022)
YY00BB67-3236
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
YY00BB68-3240
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/