Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Farmakologia ja toksikologia (01.11.2021 - 24.12.2021)
O0011ST-3009
Ei huomautuksia.
O0014ST-3007
AHOT: Jos opiskelijalla on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja, niin opiskelija varaa opintojakson vastuuopettajalta tapaamisajan viimeistään viikon kuluessa opintojakson aloitusinfosta. Opiskelija esittää dokumentit aikaisemmista suorituksistaan ja opiskelija sekä vastuuopettaja sopivat yhdessä opintojakson suorittamisesta. AHOTointia ei anota eHOPSsilla. Tämä opintojakso soveltuu myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin. OPINTOJAKSON VASTUUOPETTAJA: Nina Männistö, Minna Vanhanen
Lääketieteen perusteet (23.08.2021 - 22.10.2021)
O0022ST-3024
Ei huomautuksia.
Anatomian ja fysiologian perusteet (01.11.2021 - 04.03.2022)
O0024ST-3033
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Oulu, Sari Voutilainen-Myllylä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Natiivitutkimusten harjoittelu I (10.01.2022 - 03.06.2022)
O6100RH-3007
Vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
Natiivitutkimusten harjoittelu II (14.03.2022 - 03.06.2022)
O6101RH-3007
Vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
OQ00CT66-3002
Ei lisätietoja.
Potilaan tutkiminen ja hoitaminen (23.08.2021 - 24.12.2021)
OQ00CT81-3002
Ei lisätietoja.
OQ00CT83-3002
Tästä opintojaksosta suoritetaan 1,5 op koululla OQ00CT81 Potilaan tutkiminen ja hoitaminen (7 op) yhteydessä ja 4,5 op suoritetaan sairaalayhpäristössä.
OQ00CU97-3002
Ei lisätietoja
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (23.08.2021 - 24.12.2021)
YY00BB29-3207
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.
Work Community Skills (10.01.2022 - 04.03.2022)
YY00BH05-3058