|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Inklusiivinen tanssi ja pedagogiikka (30.10.2023 - 03.03.2024)
AT00CW11-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, hän voi ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa käynnistämällä HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Opettajan ammatillinen kehittyminen (13.03.2023 - 16.05.2027)
AT00CW29-3003
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Mobile Project (23.10.2023 - 20.12.2023)
IT00CT43-3005
Data Engineering (30.10.2023 - 20.12.2023)
KA00DL07-3002
Maaseutuympäristön arviointi (23.10.2023 - 10.03.2024)
LM00DP96-3001
Valmistaudun työelämään (30.10.2023 - 20.12.2023)
MM00CY38-3001
Urkuoppi (23.10.2023 - 05.05.2024)
MM00EC19-3003
Ammattipedagogiikka 1 (23.10.2023 - 05.05.2024)
MM00EI32-3002
Opintojaksolla on sekä koko vuosikurssille yhteisiä että instrumentti- ja/tai pääainekohtaisia eriäviä osuuksia.
YY00DU46-3097
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op