|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Luokittelu
Opinnäytetyö (28.04.2023 - 26.10.2025)
IN00DL10-3001
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Opintovastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.