|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Lääkehoidon perusteet (01.01.2025 - 25.04.2025)
OS00DW95-3008
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Hoitotyön perusteet (01.01.2025 - 25.04.2025)
OS00DX16-3004
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 3 op x 27 t = 81 tuntia opiskelijan työtä