|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Työmaajakso 2 (06.05.2024 - 31.07.2024)
TS00BN39-3008
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN44-3007
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN45-3007
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN49-3006
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
Teräsrakenteet (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN58-3007
Ei lisätietoja.
Renovation and Condition Survey (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN61-3004
Kurssista on laadittu tarkempi toteutussuunnitelma, jossa esitetään luentojen ja verkko-opintojen aiheet ja ryhmätyönä tehtävät harjoitukset.
Harjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2025)
TS00DH30-3001
Projektiosaaminen (22.11.2023 - 30.04.2024)
YY00BB69-3073
Ei lisätietoja.
YY00CR72-3107
Innovaatio-opintojen osuus opintojaksossa on 3 op ja yrittäjyysopintojen 2 op. Mikäli suunnittelet hyväksilukevasi opintojakson: - tutustu ensin JIY-opintojakson sisältöön ja osaamistavoitteisiin ja pohdi lause lauseelta onko sinulla jo ko. osaamista. Mikäli haluat jatkaa hyväksilukua, ota yhteys Katriina Klemolaan (katriina.klemola@oamk.fi).