|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Tutkinto-ohjelmat
Näytä kaikki (62)
Ilmoittautuminen
0S00DW40-3001
Vaihtoehtoinen suoritustapa: OPS 2022-2023 (ja sen jälkeen): mahdollisuus suorittaa englannin kielisenä OPS ENP2022A, Bachelor of Health Care, Nursing, opintojakso: ON00DN29 Multidisciplinary Health Assessment
0S00DW40-3002
Vaihtoehtoinen suoritustapa: OPS 2022-2023 (ja sen jälkeen): mahdollisuus suorittaa englannin kielisenä OPS ENP2022A, Bachelor of Health Care, Nursing, opintojakso: ON00DN29 Multidisciplinary Health Assessment
0S00DW40-3003
Vaihtoehtoinen suoritustapa: OPS 2022-2023 (ja sen jälkeen): mahdollisuus suorittaa englannin kielisenä OPS ENP2022A, Bachelor of Health Care, Nursing, opintojakso: ON00DN29 Multidisciplinary Health Assessment
0S00DW40-3004
Vaihtoehtoinen suoritustapa: OPS 2022-2023 (ja sen jälkeen): mahdollisuus suorittaa englannin kielisenä OPS ENP2022A, Bachelor of Health Care, Nursing, opintojakso: ON00DN29 Multidisciplinary Health Assessment
1P00BA45-3020
Opintojakson vastuuopettaja on Esa Virkkula, yhteystiedot esa.virkkula@oamk.fi tai p. 050 360 4911
1P00BA73-3022
Opintojakson vastuuopettaja on Esa Virkkula, yhteystiedot esa.virkkula@oamk.fi tai puh. p. 050 360 4911.
1P00BA77-3021
Opintojaksolle osallistumiseen edellytetään väh. yhtä seuraavista: a) vähintään kolmen kuukauden kokemus toimimisesta ulkomailla b) vähintään kolmen kuukauden kokemus toimimisesta monikulttuurisessa yhteisössä Suomessa (kieli muu kuin suomi) c) opiskelija on maahanmuuttaja d) opiskelija on ollut kansainvälisessä vaihdossa (voi olla myös opettajaopintoihin liittyvä vaihto) Voit osoittaa osaamisesi suomen tai englannin kielellä. Opintojakson vastuuopettaja on Esa Virkkula
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (01.06.2024 - 31.05.2025)
1P00BA79-3012
Itsenäinen työskentely ja/tai tiimityöskentely. Opintojakso on mahdollista suorittaa 1 - 6 op:n laajuisena. Opiskelija esittää osaamistaan tunnustettavaksi Ossin Valinnaiset opinnot -osioon. Opintojakson vastuuopettajina ovat oman opintoryhmän tuutoriopettajat.
Tiedonhankinnan perusteet (01.09.2024 - 31.05.2025)
1P00BA81-3021
Opintojakson laajuus on 1 op. Opintojakson vastuuopettaja on Tomi Pelkonen.
1P00BN11-3005
Opintojakson vastuuopettajat Iiris Happo ja Eero Talonen.
1P00BT73-3009
Opintojakson vastuuopettaja on Hannu Korkala.
1P00BU18-3020
Opinnot järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa avoimina yliopisto-opintoina ja niitä tarjotaan kesällä, syksyllä ja keväällä. Opintoja on mahdollisuus jatkaa omakustanteisesti ja suorittaa kokonaisuudessaan Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), joista saa erillisen todistuksen. Jos olet jo opiskellut 25 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen, tai erityispedagogiikan perusopinnot, ja niistä on ollut opiskelijavalinnan hakemuksen liitteenä todistus, opinnoista sisällytetään ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin 10 op. Nämä aiemmin suoritetut opinnot kirjataan opintorekisteriin elokuun loppuun mennessä hakemuksen liitteiden perusteella. Muussa tapauksessa todistus opinnoista toimitetaan opintoneuvontaan opintorekisteriin kirjaamista varten.
1P00BU18-3021
Opinnot järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa avoimina yliopisto-opintoina ja niitä tarjotaan kesällä, syksyllä ja keväällä. Opintoja on mahdollisuus jatkaa omakustanteisesti ja suorittaa kokonaisuudessaan Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), joista saa erillisen todistuksen. Jos olet jo opiskellut 25 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen, tai erityispedagogiikan perusopinnot, ja niistä on ollut opiskelijavalinnan hakemuksen liitteenä todistus, opinnoista sisällytetään ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin 10 op. Nämä aiemmin suoritetut opinnot kirjataan opintorekisteriin elokuun loppuun mennessä hakemuksen liitteiden perusteella. Muussa tapauksessa todistus opinnoista toimitetaan opintoneuvontaan opintorekisteriin kirjaamista varten.
1P00BU18-3022
Opinnot järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa avoimina yliopisto-opintoina ja niitä tarjotaan kesällä, syksyllä ja keväällä. Opintoja on mahdollisuus jatkaa omakustanteisesti ja suorittaa kokonaisuudessaan Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), joista saa erillisen todistuksen. Jos olet jo opiskellut 25 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen, tai erityispedagogiikan perusopinnot, ja niistä on ollut opiskelijavalinnan hakemuksen liitteenä todistus, opinnoista sisällytetään ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin 10 op. Nämä aiemmin suoritetut opinnot kirjataan opintorekisteriin elokuun loppuun mennessä hakemuksen liitteiden perusteella. Muussa tapauksessa todistus opinnoista toimitetaan opintoneuvontaan opintorekisteriin kirjaamista varten.
1P00CH23-3011
Aloituswebinaarin verkko-oppimisympäristön osoite tiedotetaan opintojaksolle ilmoittautuneille ennen aloituspäivää. Opintojakson vastuuopettaja on Maarit Junkkari.
Teaching Practice for Exchange Students (02.09.2024 - 20.12.2024)
1P00CR27-3009
If necessary, the student advisor will recommend optional programme components for each student based on their personal study plan. The availability of teaching practice at third-party primary schools is limited.
Teaching Practice for Exchange Students (03.01.2025 - 23.05.2025)
1P00CR27-3010
If necessary, the student advisor will recommend optional programme components for each student based on their personal study plan. The availability of teaching practice at third-party primary schools is limited.
1P00CR48-3008
Itsenäinen työskentely ja/tai tiimityöskentely. Opintojakso on mahdollista suorittaa 1 - 6 op:n laajuisena. Opiskelija esittää osaamistaan tunnustettavaksi Ossin Valinnaiset opinnot -osioon. Opintojakson vastuuopettajina ovat oman opintoryhmän tuutoriopettajat.
Korkeakoulupedagoginen osaaja (01.06.2024 - 31.05.2025)
1P00CZ93-3005
Opintojakson vastuuopettaja on Hanna Alaniska
Digi-Ekspertti (01.06.2024 - 31.05.2025)
1P00DA04-3005
Opintojakson vastuuopettaja Kati Korento.
Digi-Kehittäjä (01.06.2024 - 31.05.2025)
1P00DA05-3005
Opintojakson vastuuopettaja Kati Korento.
1P00DT72-3007
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavassa kasvatustieteen opinnoissa huomioidaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen näkökulma. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.) Jos olet jo opiskellut 25 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen, tai erityispedagogiikan perusopinnot, ja niistä on ollut opiskelijavalinnan hakemuksen liitteenä todistus, opinnoista sisällytetään ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin 10 op. Nämä aiemmin suoritetut opinnot kirjataan opintorekisteriin elokuun loppuun mennessä hakemuksen liitteiden perusteella. Muussa tapauksessa todistus opinnoista toimitetaan opintoneuvontaan opintorekisteriin kirjaamista varten.
1P00DT72-3008
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavassa kasvatustieteen opinnoissa huomioidaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen näkökulma. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.) Jos olet jo opiskellut 25 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen, tai erityispedagogiikan perusopinnot, ja niistä on ollut opiskelijavalinnan hakemuksen liitteenä todistus, opinnoista sisällytetään ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin 10 op. Nämä aiemmin suoritetut opinnot kirjataan opintorekisteriin elokuun loppuun mennessä hakemuksen liitteiden perusteella. Muussa tapauksessa todistus opinnoista toimitetaan opintoneuvontaan opintorekisteriin kirjaamista varten.
1P00DT72-3009
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavassa kasvatustieteen opinnoissa huomioidaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen näkökulma. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.) Jos olet jo opiskellut 25 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen, tai erityispedagogiikan perusopinnot, ja niistä on ollut opiskelijavalinnan hakemuksen liitteenä todistus, opinnoista sisällytetään ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin 10 op. Nämä aiemmin suoritetut opinnot kirjataan opintorekisteriin elokuun loppuun mennessä hakemuksen liitteiden perusteella. Muussa tapauksessa todistus opinnoista toimitetaan opintoneuvontaan opintorekisteriin kirjaamista varten.
1P00DT72-3010
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavassa kasvatustieteen opinnoissa huomioidaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen näkökulma. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.) Jos olet jo opiskellut 25 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen, tai erityispedagogiikan perusopinnot, ja niistä on ollut opiskelijavalinnan hakemuksen liitteenä todistus, opinnoista sisällytetään ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin 10 op. Nämä aiemmin suoritetut opinnot kirjataan opintorekisteriin elokuun loppuun mennessä hakemuksen liitteiden perusteella. Muussa tapauksessa todistus opinnoista toimitetaan opintoneuvontaan opintorekisteriin kirjaamista varten.