Valitut rajaukset: Terveydenhuollon erityisalat Poista rajaukset
Farmakologia ja toksikologia (29.10.2018 - 20.01.2019)
O0011ST-3005
Ei huomautuksia.
Mikrobiologian ja patologian perusteet (20.08.2018 - 21.12.2018)
O0015ST-3006
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (11.03.2019 - 01.06.2019)
O0022ST-3016
Ei huomautuksia.
Lääketieteen perusteet (20.08.2018 - 21.12.2018)
O0022ST-3017
Ei huomautuksia.
Anatomian ja fysiologian perusteet (20.08.2018 - 01.03.2019)
O0024ST-3030
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Oulu, Sari Voutilainen-Myllylä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Luu-, nivel- ja topografinen anatomia (21.08.2017 - 21.12.2018)
O0028ST-3005
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Luu-, nivel- ja topografinen anatomia (29.10.2018 - 27.10.2019)
O0028ST-3006
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
O0037ST-3009
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I (06.08.2018 - 28.10.2018)
O0080ST-3009
Opiskeluaikana hankitusta työkokemuksesta sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä on mahdollista saada 3 op vapaasti valittaviin opintoihin. Työkosuhteen tulee olla kokopäivätyötä ja kestoltaan yhtäjaksoisesti vähintään 4 viikkoa, mikä ilmenee työtodistuksesta. KEHITTÄMISTEHTÄVÄ on n. 2- sivuinen ja tehdään Oamkin opinnäytetyöoppaan kirjoitusohjeiden mukaisesti. Tehtävä palautetaan sähköisesti omalle tuutoropettajalle, joka antaa suoritusmerkinnän. Työtodistuksen tulee olla skannattuna tehtävän liitteeksi. OHJEET: Etsi kirjallisuudesta hyvän perehdyttämisen kriteerit. Arvioi oman työpaikkasi perehdyttämistä ja omaa perehtymistäsi em. kriteerien avulla. Kuvaile perustellen, millä tavalla työpaikkasi perehdyttämistä pitäisi kehittää. Kuvaile perustellen, miten uusi työntekijä voi edistää työtehtäviin ja työyhteisöön perehtymistä. Otsikoi tehtäväsi. Opintojakson yhteyshenkilöt: Anneli Holmström (radiografia ja sädehoito),Helena Heikka (suun terveydenhuolto) Leila Kemppainen (optometria), Markku Koivisto (sosiaaliala), Paula Reponen (bioanalytiikka). Eija Mämmelä (fysioterapia) Kaija Nevalainen (toimintaperapia) Irmeli Pasanen (hoitotyö Oulainen) Raija Rajala (ensihoito, hoitotyö Oulu)
O1001BA-3006
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Ensiapu (27.08.2018 - 28.10.2018)
O1001ST-3021
Fysiikan perusteet (08.10.2018 - 21.12.2018)
O1004BA-3005
Ei huomautuksia.
O1006BA-3004
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1007BA-3006
Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
Näytteenottotoiminta (20.08.2018 - 21.12.2018)
O1008BA-3004
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Näytteenottotoiminnan harjoitukset (27.08.2018 - 01.03.2019)
O1009BA-3004
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliinisen kemian harjoitukset (27.08.2018 - 02.11.2018)
O1013BA-3004
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Kliinisen fysiologian harjoitukset (27.08.2018 - 10.03.2019)
O1021BA-3004
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu (27.08.2018 - 01.03.2019)
O1023BA-3004
Lisätietoja yliopettaja Anja Henner
O1028BA-3004
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1029BA-3004
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1053BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1132BA-3003
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja lehtori Paula Reponen.