Valitut rajaukset: Terveydenhuollon erityisalat Poista rajaukset
O0019ST-3007
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
O0024ST-3030
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Oulu, Sari Voutilainen-Myllylä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
O0026ST-3018
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Oulu, Sari Voutilainen-Myllylä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
O0028ST-3005
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
O0028ST-3006
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
O0080ST-3009
Opiskeluaikana hankitusta työkokemuksesta sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä on mahdollista saada 3 op vapaasti valittaviin opintoihin. Työkosuhteen tulee olla kokopäivätyötä ja kestoltaan yhtäjaksoisesti vähintään 4 viikkoa, mikä ilmenee työtodistuksesta. KEHITTÄMISTEHTÄVÄ on n. 2- sivuinen ja tehdään Oamkin opinnäytetyöoppaan kirjoitusohjeiden mukaisesti. Tehtävä palautetaan sähköisesti omalle tuutoropettajalle, joka antaa suoritusmerkinnän. Työtodistuksen tulee olla skannattuna tehtävän liitteeksi. OHJEET: Etsi kirjallisuudesta hyvän perehdyttämisen kriteerit. Arvioi oman työpaikkasi perehdyttämistä ja omaa perehtymistäsi em. kriteerien avulla. Kuvaile perustellen, millä tavalla työpaikkasi perehdyttämistä pitäisi kehittää. Kuvaile perustellen, miten uusi työntekijä voi edistää työtehtäviin ja työyhteisöön perehtymistä. Otsikoi tehtäväsi. Opintojakson yhteyshenkilöt: Anneli Holmström (radiografia ja sädehoito),Helena Heikka (suun terveydenhuolto) Leila Kemppainen (optometria), Markku Koivisto (sosiaaliala), Paula Reponen (bioanalytiikka). Eija Mämmelä (fysioterapia) Kaija Nevalainen (toimintaperapia) Irmeli Pasanen (hoitotyö Oulainen) Raija Rajala (ensihoito, hoitotyö Oulu)
O0111ST-3012
I) AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Tutkintotodistus ja aiemmin tehty opinnäytetyö. Osallistuminen ahotointityöpajaan tai -ohjaukseen. II) OSASUORITUKSEN AHOTOINTI: Opiskelijalla on korkeakoulutasoinen opintojakson sisältöä vastaava osasuoritus. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön tietoperusta- opintojakson kirjallisen tehtävän. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla. Asiasta sovitaan opinnäyteryhmän vastuuopettajan ja koulutusohjelmavastaavan kanssa. Opinnäytetyöryhmän vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin joko koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
O1003BA-3006
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1005BA-3005
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1006BA-3004
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1012BA-3005
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1013BA-3004
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1014BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1017BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1017BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1018BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.