Valitut rajaukset: Poista rajaukset
IT00BN29-3007
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Verkkopalvelu (06.01.2021 - 05.03.2021)
IT00CT31-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta
Relaatiotietokannat (06.01.2021 - 05.03.2021)
IT00CT32-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Dynaaminen verkkosivu (06.01.2021 - 05.03.2021)
IT00CT33-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
IT00CT34-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Verkkopalveluprojekti (15.03.2021 - 09.05.2021)
IT00CT35-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Content Management Systems (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT36-3001
Images and Animations (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT37-3001
Data Analysis (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT38-3001
Content Management Project (01.11.2021 - 22.12.2021)
IT00CT39-3001
Mobile Service Programming (10.01.2022 - 04.03.2022)
IT00CT41-3001
Mobile Project (14.03.2022 - 06.05.2022)
IT00CT43-3001
Professional English Communication (15.03.2021 - 09.05.2021)
YY00BB67-3206
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.