Valitut rajaukset: Poista rajaukset
IT-projekti (07.01.2019 - 05.05.2019)
3F00BC74-3004
Työasemaympäristön hallinta (11.03.2019 - 06.05.2019)
4T00BI32-3003
ICT-alan itseopiskelupaketti (01.08.2018 - 31.07.2019)
K1081TK-3005
Opintojakso toteutuu opiskelijan aloitteesta, kun opiskelija havaitsee jonkin osa-alueen, jolla hän haluaa kehittää tietojaan ja taitojaan. Opintojakson toteutuminen edellyttää opiskelupaketin sopimista etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaavan opettajan löytämisessä auttaa koulutusohjelmavastaava. Opintojakson nimi tarkennetaan suoritusta tallennettaessa rekisteriin esimerkiksi seuraavasti: ICT-alan itseopiskelupaketti: C++-ohjelmointikielen jatkokurssi.
IT-järjestelmien hankinta (11.03.2019 - 06.05.2019)
K1124TK-3003
Ei huomautuksia.
Organisaation tietoturva (06.05.2019 - 31.07.2019)
K1131TK-3009
Ei huomautuksia.
Projektiosaaminen (01.01.2019 - 10.03.2019)
YY00BB69-3063
Ei lisätietoja.
Työyhteisötaidot (01.01.2019 - 10.03.2019)
YY00BB74-3083