Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Työharjoittelu 1 (30.08.2021 - 13.05.2022)
AT00CV94-3001
Toteutuksesta sovitaan harjoitteluvastaavan kanssa.
Tanssitapahtuman tuottaminen 2 (01.11.2021 - 13.05.2022)
AT00CV95-3001
Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa Arktiset Askeleet tapahtuman toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Koreografinen projekti (23.08.2021 - 04.03.2022)
AT00CV96-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Koreografinen projekti / kansantanssi (30.08.2021 - 01.04.2022)
AT00CV96-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Tanssijantyön harjoittelu (03.01.2022 - 13.05.2022)
AT00CV97-3001
AT00CW01-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö (30.08.2021 - 04.03.2022)
AT00CW02-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. Kirjallisuus: Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Uusikylä & Atjonen. 2005. Didaktiikan perusteet. Saarinen, Mikael. 2002. Tunne älysi, älyä tunteesi. Vuorinen, Ilpo. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Skinnari, Simo. 2004. Pedagoginen rakkaus - Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä.
Complementary Studies in Folk Dance (23.08.2021 - 20.05.2022)
AT00CW04-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Complementary Studies in Folk Dance (30.08.2021 - 13.05.2022)
AT00CW04-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Baletin perusopinnot ja pedagogiikka (03.01.2022 - 13.05.2022)
AT00CW06-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).