Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Vapaasti valittavat opinnot (01.08.2019 - 31.07.2023)
2T00CK55-3001
Opinnoista sovitaan tanssinopettajan opettajatuutorin kanssa. Opintopistemäärä 3-10 op.
Työvälineohjelmistot (19.08.2019 - 22.11.2019)
2V00CJ45-3001
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Kirjallinen viestintä (28.10.2019 - 31.12.2019)
MY00CA95-3007
AT00CJ49-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
English for Dance Teachers (26.08.2019 - 31.12.2019)
AT00CJ59-3001
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
M200CK61-3001
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.