Valitut rajaukset: Poista rajaukset
M200CK61-3001
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Kirjallinen viestintä (01.11.2019 - 20.12.2019)
MY00CA95-3007
AT00CJ49-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
English for Dance Teachers (26.08.2019 - 31.12.2019)
AT00CJ59-3001
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
Vapaasti valittavat opinnot (01.08.2019 - 31.07.2023)
2T00CK55-3001
Opinnoista sovitaan tanssinopettajan opettajatuutorin kanssa. Opintopistemäärä 3-10 op.
Työvälineohjelmistot (19.08.2019 - 22.11.2019)
2V00CJ45-3001
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Tanssin perusopinnot 1 / Baletti (26.08.2019 - 31.12.2019)
2T00CJ53-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (19.08.2019 - 31.12.2019)
YY00CJ43-3001
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.