|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Lääkehoidon perusteet (01.01.2025 - 13.04.2025)
OS00DW95-3010
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Hoitotyön perusteet (01.01.2025 - 13.04.2025)
OS00DX16-3006
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 3 op x 27 t = 81 tuntia opiskelijan työtä
Sairaanhoitotyön perustaidot (01.01.2025 - 13.04.2025)
OS00EO36-3004
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 4 op x 27 t = 108 tuntia opiskelijan työtä
YY00DU46-3113
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.01.2025 - 31.05.2025)
YY00DU47-3066
-
Työelämän viestintätaidot (01.01.2025 - 31.05.2025)
YY00DU50-3093
Pakollinen.