Valitut rajaukset: Poista rajaukset
OS00CF73-3007
Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Tehohoitotyön harjoittelu (10.04.2023 - 30.11.2023)
OS00CF99-3007
Opiskelija on suorittanut opintoja vähintään 140 op.
OS00CG01-3007
Mahdolliset harjoitteluympäristöt: - Sairaala, terveyskeskus: vuodeosastot, valvomot, poliklinikat, päivystys, teho-osasto - kotisairaanhoito, kotisairaala - avoterveydenhuolto: sairaanhoitajan vastaanotot terveysasemalla Omat toiveet harjoittelupaikoista pääsääntöisesti toteutuvat