Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Säteilyturvallisuusvastaava (01.01.2023 - 12.03.2023)
7Q00CR63-3006
Yhteistoteutus Oamkin, Metropolian, Tamkin, Turkuamk:n, Savonian ja Novian kanssa.
Opinnäytetyön toteutus (01.01.2023 - 12.03.2023)
7Y00BG96-3100
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (01.08.2022 - 30.10.2022)
7Y00BH08-3108
Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
7Y00BH09-3091
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Radiologia (01.01.2023 - 12.03.2023)
O6110RH-3008
Ei lisätietoja.
O6354RH-3008
Vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
OQ00CT63-3002
Ei lisätietoja
PET-TT-tutkimusten harjoittelu (01.08.2022 - 30.10.2022)
OQ00CT64-3001
ei lisätietoja
OQ00CT69-3001
Ei lisätietoja.
OQ00CT70-3001
Ei lisätietoja.
Imaging in the Future (01.08.2022 - 31.07.2023)
OQ00CT71-3002
OQ00CT74-3001
Ei lisätietoja
Natiivitutkimusten harjoittelu III (01.02.2022 - 09.05.2023)
OQ00CT75-3001
Ei lisätietoja
Sädehoitotyön harjoittelu (10.01.2022 - 22.12.2023)
OQ00CT80-3001
Ei lisätietoja.
PET-CT Examinations (09.01.2023 - 09.05.2023)
OQ00CU98-3001
Ultraäänitutkimukset, harjoittelu (01.08.2022 - 30.10.2022)
OQ00CV13-3001
Ei lisätietoja.
YY00CR72-3085
Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.