Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Opinnäytetyön suunnittelu (26.08.2019 - 20.12.2019)
7Y00BH08-3055
Opintojaksolle ilmoittautuneet jaetaan pienryhmiin, joita vetävät opinnäytetyön vastuuopettajat. Opinnäytetyön suunnitelmat tehdään ensisijaisesti työpajoissa, joissa vastuuopettaja on ohjaamassa koko ajan. Tarkempia tietoja työpajoista on toteutussuunnitelmassa ja Oivan materiaaleissa. AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää työpajassa hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön suunnitelman. Tutkintotodistus. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla! Asiasta sovitaan oman opinnäyteryhmän vastuuopettajan kanssa edellä kuvattujen perusteiden mukaisesti. vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu, Liisa Kiviniemi Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
O5031OP-3004
Vastuuopettaja Leila Kemppainen
Piilolasioppi II (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5049OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Silmätautioppi III (26.08.2019 - 25.10.2019)
O5053OP-3006
Ei huomautuksia.
Silmälasioppi V (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5526OP-3005
Vastuuopettaja Stefan Diekhoff
Näönhuolto III (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5533OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Harjoitukset piilolaseista II (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5549OP-3004
Vastuuopettaja Stefan Diekhoff