Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Vesi- ja viemäritekniikka (11.01.2021 - 14.05.2021)
T660405-3005
Ei huomautuksia.
Design of Ventilation (01.01.2022 - 08.05.2022)
T680410-3008
Design of Plumbing (01.01.2022 - 08.05.2022)
T680610-3007
Ei lisätietoja
Design of Heating (01.01.2022 - 08.05.2022)
T680910-3008
Harjoittelu (01.08.2019 - 18.07.2023)
TG00BV00-3012
Ei huomautuksia.
Lämmön- ja kosteudensiirto (11.01.2021 - 14.05.2021)
TX00CG46-3003
Ei lisätietoja
LVI-laitosten kunto ja korjaus (11.01.2021 - 14.05.2021)
TX00CG47-3002
Ei lisätietoja
Työelämätaidot (01.08.2019 - 09.05.2021)
TX00CG56-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/ Työturvallisuuden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Ilmastointiprosessit (11.01.2021 - 14.05.2021)
TX00CP87-3001
Ei lisätietoja