Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Yrityksen toimintaympäristö (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ19-3029
.
Affärssvenska I (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ22-3026
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska II kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2020 - 31.07.2021)
KL00BQ28-3044
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Työyhteisöosaaminen (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00CJ37-3014
.
Asiakkuusosaaminen (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00CJ38-3014
.
Laaja vertaisohjaus (01.08.2020 - 31.07.2022)
YY00CG18-3004
Opintojakso sisältää Vertaistuutorointi tai International Tutoring -opintojakson. Opiskelija voi hakea laajan vertaisohjauksen opintopisteitä, jos on toiminut vertais- tai kv-tuutorina vähintään kaksi vuotta tai on toiminut vertais- tai kv-tuutoroinnin lisäksi hyvinvointituutorina vähintään vuoden ajan. Tuutoritoiminnasta kirjoitettava oppimispäiväkirja ja kuukausiraportti palautetaan OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalle. Asiantuntija suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle, joka antaa suoritusmerkinnän.