Valitut rajaukset: Poista rajaukset
English for Team Leaders (26.10.2020 - 22.12.2020)
3L00BI74-3011
Palkanlaskennan perusteet (24.08.2020 - 16.10.2020)
K1303LI-3015
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan suunnittelu (24.08.2020 - 22.12.2020)
KL00BQ23-3016
.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ24-3028
.
Ammatillinen urasuunnittelu (24.08.2020 - 07.05.2021)
KL00BQ28-3036
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2020 - 10.06.2021)
YY00BD17-3067
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.