Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2019 - 31.12.2022)
KL00BQ28-3031
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Työyhteisöosaaminen (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CJ37-3006
.
Asiakkuusosaaminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00CJ38-3006
.
Liiketoimintaosaaminen 2 (28.10.2019 - 28.02.2020)
KL00BQ18-3022
.
Yrityksen toimintaympäristö (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ19-3021
.