Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Johdon laskentatoimi (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ54-3002
.
Yrityksen talouden analysointi (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00BQ55-3002
Ei lisätietoja.
Hallinto-oikeuden perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00CQ96-3001
Rikosoikeuden perusteet (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CQ98-3001
Prosessioikeuden perusteet (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CQ99-3001
Opinnäytetyö (01.08.2019 - 31.07.2020)
K1003YY-3044
Ei huomautuksia.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1050LI-3006
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Perhe- ja perintöoikeuden perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1322LI-3007
Ei huomautuksia.
Insolvenssioikeuden perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1343LI-3003
Ei huomautuksia.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2018 - 31.12.2020)
KL00BQ28-3011
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2019 - 31.12.2020)
YY00BD17-3045
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.