Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Julkistalous ja laskentatoimi (31.08.2020 - 06.11.2020)
3L00BE76-3007
Konsernitilinpäätös (17.08.2020 - 18.10.2020)
K1259LI-3007
Ei huomautuksia.
Sisäinen tarkastus (14.09.2020 - 22.12.2020)
K1271LI-3006
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa. Opintojaksoon kuuluu palautettavia viikkotehtäviä, joista saa pisteitä. Tentti toteutetaan atk-luokassa, Moodle-alustalla.
Palkanlaskennan jatkokurssi (17.08.2020 - 15.11.2020)
K1275LI-3005
Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina.
K1276LI-3005
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2018 - 31.12.2020)
KL00BQ28-3010
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Opinnäytetyö (01.08.2019 - 31.12.2020)
K1003YY-3043
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.01.2019 - 31.12.2020)
YY00BD17-3044
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.