Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Unspecified Music Studies (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2460MS-3013
MA00BS34-3010
Ei kommentteja.
Main Instrument B3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS57-3007
Main Instrument C 3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS61-3004
Pedagogical Project (24.08.2020 - 14.05.2021)
MA00BS73-3005
YY00BB69 Projektiosaaminen 3op sisältyy opintojaksoon Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Secondary Instrument D3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS87-3004
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: Sivuinstrumentti 5op, Ainedidaktiikka 2 3op, Opetusharjoittelu 1 1op Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
English for Music Pedagogues (01.06.2020 - 09.05.2021)
MA00BT00-3003
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Music Theory 3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BT22-3003
Ear Training 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BT24-3009
Ei huomautuksia.